Navn Niels Jacobsen Horsbøl       Til oversigt over slægten
                 
Født den 5-10 1812 i Grindsted sogn

Døbt : 

15-11 1812

Død :

12-6 1888

Alder :

75 år
          Begravet : 17-6 i Sdr Omme    
Søn af Jacob Hansen Johanne Berentsdatter        
                 
Søskende              
             
Gift med Karen Sørensdatter 22-2 1834 i Læborg sogn          
                 
Børn Sørine Carline Jakobine Kjerstin Marie Johanne Jacob      
    født ca 1835 født ca 1835 født ca 1838 født ca 1842      

 

Niels Jacobsen Horsbøl hjalp med driften af sine forældres gård, indtil han giftede sig med Karen, 21 år gammel. Sammen køber Niels og Karen Enggården i Skodborg sogn, hvor fire af deres børn bliver født. 
Efter nogle gode år her, sælger han den efterhånden ret store gård og og køber i 1843 Langetved Kro i 1843 med dertilhørende brændevinsbrænderi samt landbrug. Han nævnes som en stor handelsmand, der opkøber mange gårde, udstykker og bebygger dem med salg for øje. Der handles med kreaturer og stude, som blev fedet op med "spølen", resterne fra brændevinsbrænderiet.
Under den Slesvig-Holstenske besættelse af Sønderjylland i 1848, bliver Niels nævnt i nogle avisartikler som tysksindet og han siger selv "Vil man frem, må man holde sig til det tyske".
Omkring 1858-60 sælger han kroen og overtager i stedet Hovedgården Juellingsholm den 23.06.1860 for 10.000 rigsdaler. På Juellingsholm var der både kro, købmandshandel og landbrug baseret på de mange studedrivere, som passerede forbi. De følgende år bliver der købt jord til gården, bygningerne bliver sat i stand og i folketællingerne kan set ses at flere håndværkere og handelsfolk har haft ophold på gården.
Niels og Karen fik 5 børn.
Den yngste, Sørine Carline, bliver gift med Christian Søe i Ølstrup.
Jacob og Kjerstin Marie døde ugifte og begraves på Sdr. Omme kirkegård.
Jacobine bliver gift med Johan Mathias Winther og driver i nogle år Jelling Kro og landbrug inden han køber "Nygård" af sin svigerfar. Nygård havde i nogle år været forpagtet ud.
Johanne er hjemme på gården indtil en ung handelsbetjent, Andreas Christian Voigt Udbye bliver ansat til at varetage forretningens drift - et par år efter bliver de gift og starter deres egen købmandsforretning op i Hyrup, Stouby sogn. Senere overtager de Jelling kro og landbrug efter Jacobine og Johan.

Fra artikel af Kristian Udbye, Træk fra min slægts historie på Jullingsholm Hovedgård

                 
Ved folketællingen i Sdr. Omme 1860 kan man se at disse personer boede på Juellingsholm, 18. gård:
Niels Jacobsen Horsbøl, 54, g, Grindsted, proprietær og husfader, Lutheran
Kirsten Marie Horsbøl, 25, u, Skoldborg, barn, Lutheran
Johanne Horsbøl, 22, u, Skoldborg, barn, Lutheran
Jacob Horsbøl, 18, u, Skrave, barn, Lutheran
Casper Hansen, 28, u, Gjesten, avlskarl, Lutheran
Peder Pedersen Bruun, 23, u, Jens, smed på gården, Lutheran
Niels Peder Jensen, 18, u, Tistrup, tjenestekarl, Lutheran
Peder Jensen, 38, f, Lindknud, tjenestekarl, Lutheran
Jens Peder Pedersen, 22, u, Hoven, tjenestekarl, Lutheran
Nis Hansen Iversen, 12, u, Skrave, tjenestedreng, Lutheran
Kirstine Gregersen, 24, u, Ølgod, tjenestepige, Lutheran
Kirsten Friis, 28, u, Lintrup, tjenestepige, Lutheran
                 
Og ved folketællingen 10 år senere, i 1870, bor kun Johanne hjemme på Juellingsholm, 1. første gård. Andreas er blevet ansat som handelsbetjent.
Niels Jacobsen Horsbøl, m, 57, g, Lutheran, Grindsted, husfader, jordbruger
Karen Sørensen, k, 56, g, Lutheran, Gjesten, husmoder
Johanne Horsbøl, k, 32, u, Lutheran, Skolborg Haderslev amt, barn, husjomfru
Iver Pedersen, m, 25, u, Lutheran, Hejnsvig, avlskarl
Thomas Bertelsen, m, 62, e, Lutheran, Stavning, røgter
Hans Christian Pedersen, m, 15, u, Lutheran, Sejstrup Ribe amt, hyrdedreng
Rasmus Andersen Schultz, m, 48, g, Lutheran, Ødis, håndværker, snedker
Ellen Pedersen, k, 20, u, Lutheran, Hejnsvig, kokkepige
Ane Pedersen, k, 18, u, Lutheran, Grindsted, udepige
Ingeborg Katrine Pedersen, k, 14, u, Lutheran, Sejstrup Ribe amt, hyrdepige
Nis Madsen, m, 34, g, Lutheran, Torstrup, daglejer, tærsker
Andreas Christian Vogt Udby, m, 24, u, Lutheran, Fåborg, handelsbetjent
Konrad Vilhelm Pedersen, m, 15, u, Lutheran, Vejle, handelslærling

 

i 1888 dør Niels og Karen med få måneders mellemrum og Johanne og Andreas overtager Julingsholm.